Gå direkt till innehåll
Ny undersökning – så rapporterar svenska medier om AI

Pressmeddelande -

Ny undersökning – så rapporterar svenska medier om AI

Mynewsdesk har genomfört en omfattande genomgång av hur svensk medias rapportering om artificiell intelligens (AI) sett ut under de senaste sex månaderna. Med hjälp av AI-driven analys har ett team på Mynewsdesk gått igenom 33,135 artiklar för att ta reda på hur just AI framställs när det gäller dess möjliga inverkan på samhället, etiska frågor, arbetsmarknad, hälsovård, utbildning och ekonomi.

I en analys från företaget Mynewsdesk, kommunikationsplattformen för digital PR, har man utvärderat hur svensk media har framställt artificiell intelligens (AI) och dess inverkan på samhället under de senaste sex månaderna. Genom att noggrant granska 33,135 artiklar, kan Mynewsdesk nu visa att frågor om ‘etik och integritet’ ofta står i centrum för diskussionen, vilket kan vara ett tecken på oro för AI:s inverkan på just dessa frågor.

Samtidigt får AI:s bidrag till hälsovården stor uppmärksamhet och är något som det rapporteras mycket positivt om, vilket visar på ett brett erkännande av teknologins förmåga att förbättra och effektivisera sjukvården.

- Vad vi kan se är att de fem områden som AI oftast kopplas ihop med är etiska överväganden, sysselsättning, hälsovård, utbildning och ekonomisk påverkan. Rapporteringen är mest positiv när det kommer till hur AI påverkar hälsovård och ekonomi. Negativa nyheter är mycket mer vanliga på områden som upphovsrätt (immateriella rättigheter) och integritet, säger Ola Gustafsson, data scientist på Mynewsdesk.

Vidare avslöjar analysen en blandning av optimism och oro kring AI:s ekonomiska och arbetsrelaterade effekter. Samtidigt som det verkar finnas en stark tro på AI:s potential att driva ekonomisk tillväxt och innovation, är det en mer balanserad diskussion kring arbetsmarknaden där nya möjligheter välkomnas, samtidigt som en viss tveksamhet kring jobbförlust går att se. Intressant nog visar rapporteringen om AI och miljömässig hållbarhet nästan enhälligt positiva toner, vilket pekar på en optimism när det kommer till den nya teknologins förmåga att tackla våra ekologiska utmaningar. Slutligen tenderar mediebevakningen kring reglering och styrning av AI att vara hoppfull, med en framtoning som antyder möjligheten till ansvarsfull hantering av AI-teknologier.

- Vårt mål var inte bara att visa vilka sentiment och fokusområden som förekommer i AI-rapporteringen, utan också att stimulera till en mer informerad och nyanserad diskussion om AI:s roll i samhället. En övervägande negativ rapportering inom särskilda områden kan såklart i förlängningen påverka allmänhetens inställning till AI, då många fortfarande inte använt den nya teknologin som är tillgänglig. I tillägg tror vi att den här analysen kan fungera som en katalysator för djupare förståelse och mer nyanserad journalistik kring AI, säger Louise Barnekow, CEO på Mynewsdesk.

Grunden i analysen är 33135 artiklar ur svensk nyhetsmedia som nämner “AI” eller “artificiell intelligens”. Av dessa var det 25079 som på olika sätt tog upp hur AI påverkar samhället.

Ämnen

Kategorier


Om Mynewsdesk - Det smarta sättet att skapa kännedom och relationer

Mynewsdesk hjälper företag att skapa kännedom, nå rätt målgrupp och bygga starka relationer. Med vår användarvänliga PR-plattform förenklar vi publiceringen, distributionen och mätningen av alla dina PR- och kommunikationsinsatser.

Läs mer på Mynewsdesk

Kontakter

Adam Karseland

Adam Karseland

Presskontakt Press contact 079-075 64 25

Mynewsdesk - Det smarta sättet att skapa kännedom och relationer

Mynewsdesk hjälper företag att skapa kännedom, nå rätt målgrupp och bygga starka relationer. Vår smarta PR-plattform förenklar och effektiviserar publiceringen, distributionen och mätningen av alla dina PR- och kommunikationsinsatser. Allt på en och samma plats.

Genom att samla PR-arbetet på en plattform gör vi det enklare att bygga varumärke och samtidigt bevaka relevant media. Det hjälper företag att mäta sitt engagemang och genomslag över tid.

Mynewsdesk har 1.6 miljoner unika besökare varje månad och publicerar 80,000 inlägg per år. Över 4,000 företag världen över litar på Mynewsdesks plattform för att förbättra sina PR-insatser och av dem får 70 % upptag av media .

Läs mer på: www.mynewsdesk.com/se