Gå direkt till innehåll
State of Nordic PR and Communication 2024
State of Nordic PR and Communication 2024

Pressmeddelande -

Ny rapport: så upplever kommunikatörer sin yrkesroll 2024

Mynewsdesk lanserar idag en ny rapport som belyser hur kommunikatörer i Norden upplever sina yrkesroller i en tid präglad av polarisering, ökade krav och tekniska framsteg. Rapporten visar bland annat att mer än hälften av kommunikatörerna överväger att byta karriär på grund av ökade krav och komplexitet i sina yrkesroller. Detta samtidigt som branschexperter i rapporten pekar på att behovet av kommunikation är större nu än någonsin.

Med över 450 svar från yrkesverksamma inom PR- och kommunikationsbranschen i Sverige, Norge och Danmark lyfter rapporten bland annat fram kommunikatörers starka ambition att ta en mer central och aktiv roll med ett större mandat i de organisationer de arbetar för, såväl som i samhället i stort. Samtidigt framkommer en frustration över otydliga och ökade krav, ansvarsområden och bristande tillit. Rapporten lyfter även den enorma betydelse som generativ AI haft i kommunikatörens arbete det senaste året, där en majoritet nu använder AI i olika former, i allt från innehållsskapande till dataanalys.

– Vår rapport visar på en paradox i kommunikationsbranschen. Å ena sidan ser vi ett djupt engagemang och en passion för yrket. Å andra sidan upplever många kommunikatörer frustration över bristande mandat och erkännande, säger Louise Barnekow, CEO på Mynewsdesk.

Samtidigt som det finns utmaningar tydliggör rapporten även de möjligheter som finns till förändring och en positiv utveckling för kommunikationsbranschen, och här spelar de teknologiska framstegen inom generativ AI en avgörande roll. Experterna i rapporten uppmanar kommunikatörer att omfamna utvecklingen, och använda den nya tekniken för att bli starkare i sin roll. Samtidigt är människan, i många fall kommunikatören, viktigare än någonsin.

– Vår tid präglas av stora förändringar, men det är ju också just detta som gör vårt arbete som kommunikatörer så spännande och betydelsefullt. Vår rapport visar på kommunikatörernas centrala roll i att forma och leda dialogen i samhället, särskilt i osäkra tider, säger Lotta Laurin, CMO på Mynewsdesk.

Exempel på insikter från rapporten

  • 53% säger att de har en möjlighet att göra världen till en bättre plats
  • 61% säger att kommunikation, i tider av kris, är viktigare än någonsin för att bidra till samhällsnytta
  • 88% säger att de använder generativ AI i någon form
  • 60% uppger att kommunikation om etiska frågor blivit vanligare det senaste året
  • 48% är oroliga att bli omkörda av kollegor när det gäller AII
  • 39% uppger att deras roll blivit mer komplex det senaste året

För att ta fram den här rapporten genomförde Mynewsdesk tillsammans med insikts- och analysföretaget United Minds ett omfattande researcharbete i form av analys av globala rapporter, artiklar och forskning kopplat till PR och kommunikation. Dessutom genomfördes en kvantitativ undersökning bland personer som jobbar med PR och kommunikation i Norden, i vilken 451 personer intervjuades. Datainsamlingen genomfördes från den 11 november till den 14 december 2023. Undersökningen distribuerades genom webbpaneler som tillhandahölls av CINT. För att få djupare insikt i aktuella trender och reflektioner kring undersökningsresultaten samt tips och visioner om framtiden, intervjuade vi även sju välkända experter inom PR och kommunikation.

Ämnen

Kategorier


Om Mynewsdesk - Det smarta sättet att skapa kännedom och relationer

Mynewsdesk hjälper företag att skapa kännedom, nå rätt målgrupp och bygga starka relationer. Med vår användarvänliga PR-plattform förenklar vi publiceringen, distributionen och mätningen av alla dina PR- och kommunikationsinsatser.

Läs mer på Mynewsdesk

Kontakter

Jourhavande presskontakt

Jourhavande presskontakt

Presskontakt Pressfrågor
Adam Karseland

Adam Karseland

Presskontakt Press contact 079-075 64 25

Mynewsdesk - Det smarta sättet att skapa kännedom och relationer

Mynewsdesk hjälper företag att skapa kännedom, nå rätt målgrupp och bygga starka relationer. Vår smarta PR-plattform förenklar och effektiviserar publiceringen, distributionen och mätningen av alla dina PR- och kommunikationsinsatser. Allt på en och samma plats.

Genom att samla PR-arbetet på en plattform gör vi det enklare att bygga varumärke och samtidigt bevaka relevant media. Det hjälper företag att mäta sitt engagemang och genomslag över tid.

Mynewsdesk har 1.6 miljoner unika besökare varje månad och publicerar 80,000 inlägg per år. Över 4,000 företag världen över litar på Mynewsdesks plattform för att förbättra sina PR-insatser och av dem får 70 % upptag av media .

Läs mer på: www.mynewsdesk.com/se